Hisse senedi Yorumları, Endeks, Forex,Varant, imkb canlı, canlı borsa, Borsa gündem, hisse önerileri, hisse analiz

Zaman: 29 Şub 2020, 05:33


Tüm zamanlar UTC + 1 saat [ GITZ ]


4595 uygun sonuçtan fazlası bulundu

Yazar Mesaj

 Foruma git   Konuya git

Gönderilme zamanı: 08 May 2016, 11:22 

TUPRAŞ TEKNİK GÖRÜNÜM :
71 TL seviyesindeyken gelen düşük kar ile % 7'lere yakın bir düşüşle haftayi 66.65 TL gördüğü en düşük fiyat seviyelerinden kapattı.

Kısa vadeli göstergeleri henüz geri dönüş ve al işareti vermezken aşırı satım bölgesinde olması, ortalama maliyetlerin altına inilmesi ve destek seviyeleri bölgesine inilmesi olası bir destek çalışması ardından tepki yükselişini akla getiriyor ancak altını çizerek belirtmek gerekiyor, tüm kısa vadeli göstergeler negatif yani olumsuz görünümde.

Endeksde olumsuzlukların devam etmesi durumunda 66-64 aralığından 61.20 TL seviyelerine kadar satışların devam etmesi gözardı edilmemelidir.

Bilanço satışının olduğu son cuma günü Garantiden sonra YABANCILARIN en çok satış yaptığı 2.hisse olması, yabancı hareketlerine odaklanılması ve yabancıların satış baskısının azalması durumunda tepki yükselişinin söz konusu olabileceğini düşündürtmektedir.

 Foruma git   Konuya git

Gönderilme zamanı: 08 May 2016, 10:54 

TUPRAŞ KAYITLI SERMAYE İLE İLGİLİ MADDE ;

a. Kayıtlı Sermaye :
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (beşyüzmilyon Türk Lirası) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde nama yazılı 50.000.000.000 (elli milyar) adet paya bölünmüştür.Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (beş yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

-----------------

NEREDEYSE 2 senesi var, Sayın Geduld'un dediği gibi bu kadar büyük özsermayesi olan ve grubun içindeki şirketlere baktığımızda TATGD'dan sonra en düşük ödenmiş sermayeye sahip şirketin ilk etapta 500 milyon veya 1 milyar TL ödenmiş sermayeye yükselmesi beklenebilir. İsterse 25 kattan fazla da artırabilir. Bu artış aklın bir köşesinde kalabilir ancak bunun zamanlamasını kestirmek güç,

 Foruma git   Konuya git

Gönderilme zamanı: 07 May 2016, 12:53 

TÜPRAŞ 2016 İLK ÇEYREK BİLANÇO DEĞERLENDİRMESİ VE ANALİZİ

Tüpraş 2016 yılı ilk çeyreğinde açıkladığı 78.912.000 TL net karını, geçen yılın aynı döneminde açıkladığı 275.160.000 TL'lik kara göre yüzde 71 oranında düşürdü. Yurtiçi satışları ve faaliyet karı artsa da dalgalı petrol fiyatları karın düşmesine neden olarak gösterildi.

Bahse konu ilk 3 aylık dönemde petrol fiyatlarının ağırlıklı ortalaması 35.21 Dolar seviyesinde oluşması, bunun paralelinde düşen ciro ve kar marjıyla geçen yılın aynı döneminde 6.948 Milyar Tl'lik hasılat, 498.6 milyon TL'lik %7.17'lik ticari kar seviyesine karşılık, bu yıl aynı dönemde 6.191 Milyar Tl'lik hasılat ve 490.7 milyon TL'lik %7.92'lik ticari kar rakamına ulaşılmıştır. Esas Faaliyet karı geçen yıl 103.7 Milyon TL iken bu yıl 273.8 Milyon TL'ye yükselinmiş olmasına rağmen, geçen yıl YATIRIMLARDAN dolayı tek sefere mahsus olarak 307 Milyon TL'lik vergi gelirinin bu yıl -12.7 milyon TL'lik vergi gideri olarak yansımasıyla, Karın 278.2 Milyon TL'den 83.1 Milyon TL'ye inmesinin en önemli nedenlerinden biri geçen yılın yatırımlardan dolayı Vergi geliri kaleminin bu yıl olmamasıdır.

Karın düşüşündeki bir diğer önemli etken ise, bahsettiğimiz petrol fiyatlarındaki düşüş ve rafineri kar marjlarındaki düşüş ciro azalışına yol açmış, bunun karşılığında Finansman gelirleri 443 milyondan 181 milyona düşmüş, bu doğrultuda Finansman Giderleri de 554 milyondan 374 milyona gerilemiş ise de, Finansman kalemlerine baktığımızda, geçen yıla göre 62 Milyon TL'lik bir gelir kaybı söz konusudur.

İlk 3 aylık Petrol Fiyatları ortalaması 35.21 dolar iken, 2'çeyreğin başlangıcından bu yana geçen 25 günlük süreçte petrol fiyat ortalaması 43.88 USD olmuş, artış oranı %24.62'dir. Bu doğrultuda satılan petrol ürünlerinin fiyatlarında da artış meydana gelmiş, ciroda artış ile yılın 2. çeyreğinde daha iyi bir bilanço performansı beklenebilir düşünceme karşılık, yine geçen yıl yakalanan 991.5 Milyon TL'lik 6 aylık bilanço karının altında kalınacağı da şimdiden gözüken bir gerçekliktir. Bunda da en önemli neden geçen yılki bilançoda olan ancak bu yıl olmayacak olan yatırımlardan kaynaklı Vergi Geliri olan 311.1 milyon TL'nın olmayacak olmasıdır.

Bilançodaki kar rakamının düşük gelmesine karşılık, geçen yıl 6.1 milyar TL olan Özkaynaklar, yüksek temettü ödemesine rağmen 8.46 Milyar TL'ye ulaşarak ÖZKAYNAKLAR KALEMİ geçen yıla göre %35.59 'luk bir artış göstermiştir . Bu gelişme ise POZİTİF ve borsa şirketlerinin yakalayabileceği en yüksek artışlardan birini ifade etmektedir.

SONUÇ: Önümüzdeki 6 Aylık Bilanço Karının, geçen yılın rakamı olan 991.5 Milyon TL'nin altında, tahmini olarak 600-800 Milyon TL aralığında gelmesi durumunda, geçen yılın altında gelecek bir kar rakamının borsa performasını olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülebilir. Kar düşüklüğü ile borsada yaşanan sert satışın ardından tepki yükselişi sonrası borsa fiyatlamasının yatay banda ve endeks paraleline gerileyebileceği öngörülebilir.

Bilanço kalemlerinde dikkat çeken hususlar, AŞAĞIDAKİ TABLODA sarıya boyanmıştır.

 Foruma git   Konuya git

Gönderilme zamanı: 08 May 2016, 11:08 

Tupras (TUPRS TI) 2016 yılı beklentileri:
Yeni kapasitelerin devreye girdiği ülkelerde motorin ihracatının stabilize olmasından dolayı motorin rasyosundaki zayıflamanın sona gelindiği düşünülüyor. Ayrıca, WTI- Brent makasının daralması ve yüksek rafineri marjları sebebiyle 2015 yılında artan kapasite kullanımları sonrasında ertelenen bakım çalışmalarının 2016 yılında hızlanması ile birlikte ürün rasyolarının olumlu etkilemesi beklenmektedir.

Tüpraş için 2016 öngörüleri: Şirket Brent petrol fiyat ortalamasını 45-55 dolar/varil arasında beklerken Akdeniz Komplex rafineri marjını 3.5-4 dolar/varil arasında olacağını varsayıyor.
Diğer taraftan Tüpraş için paylaşılan net rafineri marj beklentisi 5.8-6.3 dolar/varil seviyesinde. 2016 yılında beklenen KKO ise 100% ve böylece üretimin 28 milyon ton olması planlanıyor.
Toplam yatırım harcamasının ise 270 milyon dolar seviyesinde olması bekleniyor. Fuel Oil Dönüşüm projesi ile marjların artması bekleniyor 2.7 milyar dolar ile Fuel Oil Dönüşüm projesi bugüne kadar Türkiye’nin en büyük tek sanayi yatırım projesidir. Proje 4.2 milyon ton düşük katma değerli siyah ürünler işleyerek 3.5 milyon ton katma değeri yüksek beyaz ürünler üretecek.

Türkiye’deki motorin talebi son on yılda %5.1 YBBO ile artıyor ve Tüpraş bu proje devreye girmesinden sonra bile sadece %50’sini karşılayabiliyor.

Bu yatırımın yeni bir rafineri yatırımına kıyasla avantajı yatırımın getirisinin fuel oil ile motorin arasındaki fiyat farkına bağlı olmasıdır.
2016 yılında Fuel Oil Dönüşüm projesinin 393 milyon dolar ek FAVÖK yaratmasını bekliyoruz. Yüksek temettü beklentisi.
Tüpraş’ın bu sene yeniden yüksek temettü dağıtmaya başlamasını bekliyoruz. Şirketin 2015 yılı karından hisse başına 6.50 TL temettü dağıttı.

AL tavsiyemizi koruyoruz Tüpras için dolar bazla İndirgenmiş Nakit Akımı yönetimi kullandık. Tüpras Opet’i özkaynak yöntemine göre konsolide ettiğinden beri Opet için çarpan analizi kullanıyoruz. Tüpras hissesi için 98.55 TL/hisse hedef fiyat ile AL tavsiyemizi koruyoruz. (05.04.2016 TAVSİYE FİYATIDIR)

İŞYATIRIM

 Foruma git   Konuya git

Gönderilme zamanı: 10 May 2016, 13:58 

Sabancı Holding/Kurtul:Hedefimiz Hem Karlılığı Artırmak Hem de Sağlıklı Büyümeyi Önümüzdeki Dönemde de Hızlandırarak Sürdürmek


Sabancı Holding'in yılın ilk üç ayındaki net karı 641 milyon lira oldu.
Kuruluştan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Sabancı Holding'in satışları, 2016 yılının ilk üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 8 milyar 260 milyon lira oldu. Holdingin yılın ilk üç ayındaki net karı ise 641 milyon lira olarak gerçekleşti. Şirketin toplam varlıkları, 31 Mart 2016 itibari ile 272 milyar 517 milyon liraya , toplam konsolide öz kaynakları ise 21 milyar 176 milyon liraya ulaştı.

İspanya'nın Barselona kentinde konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısına Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Kurtul, Sanayi Grup Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu, İnsan Kaynakları Grup Başkanı Neriman Ülsever, Sabancı Holding Finans Grup Başkanı (CFO) Barış Oran, Brisa Genel Müdürü Yiğit Gürçay ve Kordsa Global CEO'su Cenk Alper katıldı.

Sabancı Holding CEO'su Kurtul, konuya ilişkin yaptığı açıklamada 2016 yılının ilk üç ayında sanayi ve enerji iş kollarında oldukça başarılı işlere imza attıklarını belirtti.

Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Sabancı Holding olarak hedeflerinin hem karlılığı artırmak hem de sağlıklı büyümeyi önümüzdeki dönemde de hızlandırarak sürdürmek olduğunu ifade eden Kurtul, bu şekilde Sabancı Topluluğu olarak Türkiye'nin geleceğine daha fazla katkıda bulunacaklarına inandığını bildirdi.

Toplantıda Holding'in bankacılık faaliyetleriyle ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kurtul, Akbank'ın aktiflerinin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 büyüdüğünü ve 259 milyar liranın üzerine çıktığını aktardı.

Kurtul, Akbank'ın nakdi ve gayrinakdi kredileriyle ekonomiye sağladığı desteği 186 milyar liraya yükselttiğini belirterek, üç milyonun üzerinde dijital banka müşterisine sahip olduklarını ve bankanın son beş yıldır üst üste "Türkiye'nin En Değerli Banka Markası" seçildiğini dile getirdi.-"Enerjisa'nın üretim yatırımları tamamlanıyor"Enerjisa'nın bu yılın ilk üç ayında başarılı bir performans seergilediğini vurgulayan Kurtul, Enerjisa olarak 2016'nın ilk çeyreğinde başarılı bir dönem geçirdiklerini kaydetti.

Kurtul, şunları kaydetti:

"Bu dönemde ortalama elektrik fiyatları yüksek arz fazlası nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 daha düşük gerçekleşmesine karşın, Enerjisa operasyonel mükemmelliğe odaklanarak Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Net Karını (FAVÖK) yüzde 28 artırarak 576 milyon TL'ye çıkardı. Türkiye'nin özel sektör tarafından hayata geçirilen en büyük linyit santrali olan ve en yenilikçi ve çevre dostu teknolojiyle inşa edilen 450 MW kurulu güce sahip Tufanbeyli Santrali'nin işletmeye geçmesiyle kurulu gücümüz yaklaşık 2900 MW'ye, yenilenebilir ve yerli kaynakların kurulu gücümüz içindeki payı ise yüzde 67'ye ulaştı. Tufanbeyli Santrali yaklaşık 1,5 milyon hanenin elektrik tüketimini karşılayabilecek potansiyelde. Bu da iki Adana'yı aydınlatmak demek. Bu ihtiyacı ülkemizin kendi kaynaklarını kullanarak karşılıyor olmaktan Sabancı olarak mutluluk duyuyooruz."

Kurtul, sanayi grubunun ilk üç ayda çok başarılı işlere imza attığını belirtti.

Özellikle Kordsa Global'in rekor kar seviyesine ulaştığını ve yüzde 27 ciro büyümesine ek olarak FAVÖK'ünü yüzde 72 artırdığını ifade eden Kurtul, özellikle kompozit teknolojilerinde yaptığı AR-GE çalışmaları ve yatırımlarla Kordsa Global markasının gelecek senelerde de adını sıkça duyulacağı öngörüsünde bulundu.

Türkiye'de satılan her üç lastikten birisinin Brisa markalı olduğunu aktaran Kurtul, Brisa'nın sektör liderliğine devam ettiğini bildirdi.

Kurtul, ayrıca inşaatına devam ettikleri Aksaray ilindeki fabrikanın açılmasıyla üretim kapasitesini yüzde 30 artırmayı planladıklarını dile getirerek, 300 milyon dolar yatırım yaptıkları ikinci fabrikanın 2018 yılının başında açılacağını kaydetti.

Temsa otobüs şirketiyle çok başarılı işlere imza atmaya bu dönemde de devam ettiklerini vurgulayan Kurtul, "Temsa markalı otobüslerimizi artık dünyanın 66 ülkesinde görmek mümkün. Özellikle son yıllardaki rrekor üretim ve satış rakamlarıyla gururlanıyoruz. 2016 yılı bu konuda bizim için hızlı başladı ve birçok yeni ürünün lansmanını yaptık. Bunlardan birisi de MD9 ElectriCITY markalı yüzde 100 elektrikli bir otobüs. Çok yakın bir zamanda da ASELSAN işbirliğiyle tamamı Türk mühendislerince üretilecek olan elektrikli otobüsümüzü size tanıtacağız" ifadelerini kullandı.- "Çimento şirketlerimiz karlılıklarını korumaya devam ediyor"Çimento şirketlerinin faaliyetlerine de değinen Kurtul, şirketlerin kombine satışlarının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9, kombine FAVÖK'ünün yüzde 11, net karlılığının da yüzde 9 arttığını belirtti.

Çimento şirketlerinin Akçansa ve Çimsa ile sektördeki liderliklerini bu dönemde de sürdürdüklerini ifade eden Kurtul, dünyanın ikinci büyük beyaz çimento üreticisi olan Çimsa'nın Mersin Fabrikası Atık Gaz Isısı Elektrik Üretim Tesisi'nde ilk üç ayda 10,5 milyon kilowatt saat elektrik üreterek, karbondioksit emisyonu tasarrufu sağladığını bildirdi.

Kurtull, ayrıca Eskişehir Fabrikası'ndaki Atık Yakma Tesisi ile yine ilk üç aydaki yakıt tüketiminin yüzde 33 azaldığını vurgulayarak, yine bu senenin sonuna doğru açılışını yapmayı planladıkları ve 165 milyon dolar yatırımla hayata geçirecekleri Afyon Çimento'nun yeni fabrikası ile Çimsa'nın sektördeki pozisyonunu daha da sağlamlaştıracağını vurguladı.

Toplantıda perakende şirketlerinin performansından da bahseden Kurtul, Carrefoursa'da 2015 yılında satın almalar ve mağaza açılışlarıyla oldukça hızlı bir büyüme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

2016 yılını ise bu büyümenin karlılığa yansıması ve optimizasyonun gerçekleştirilmesi yılı olarak belirlediklerini ve şimdi bu çalışmaların hızla devam ettiğini aktaran Kurtul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknosa ise pazar liderliğini sürdürüyor. Aynı mağazalardaki satış büyümesi yüzde 20'ye kadar ulaştı. Özellikle teknosa.com'daki büyüme ise bizi sevindiren bir diğer nokta oldu. İlk üç aydaki büyüme yüzde 49'lara ulaştı. Birinci çeyreğin sonunda Avvivasa ile bireysel emeklilik kategorisindeki BES fon büyüklüğünde geçen yıllara göre yüzde 31 büyümeyle bugün itibariyle 10 milyar TL'yi aştık ve sektördeki liderliğimizi devam ettiriyoruz. Aksigorta'da ise dengeli ürün ve kanal portföy yönetimini sürdürerek karlılığı yüksek ürünlere odaklanmaya ve büyümeye devam ettik. Biz Sabancı Topluluğu olarak 64 binden fazla çalışanımızla büyük bir aileyiz. Ülkemize ve çevremize olan sorumluluğumuzun hep farkında olduk ve Türkiye'nin Sabancı'sı olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda 2016 yılının ilk üç ayında da başarılı performansımıza katkıda bulunan hissedarlarımıza, çalışanlarımıza ve müşterilerimize teşekkür ederiz"-"Kordsa Global kompozitle büyüyecek"Kordsa Global CEO'su Cenk Alper de Nylon 6.6 ürününde dünyanın bir numarası, polyesterde de dünyanın iki numarası olduklarını belirtti.

2016 yılının ilk çeyreğinin kendileri için çok iyi geçtiğini ifade eden Alper, "2016 yılının ilk çeyreğinde Kordsa Global olarak 488 milyon TLL net satışı yakaladık. Yine aynı dönemde net karımız da 56,6 milyon lira oldu. Kordsa Global olarak bugün dünyadaki her üç uçak lastiğinden ikisini, her iki otomobil lastiğinden de birini Kordsa Kord Bezi Teknolojileri ile güçlendiriyoruz. Geçen yıl Asya-Pasifik'teki operasyonlarımıza yaptığımız 100 milyon dolarlık yatırımın geri dönüşünü hızla alıyoruz. Polyester iplik kapasitemiz tamamı ile doldu. Lastik güçlendirme teknolojilerinden gelen dünya liderliğimizi şimdi kompozit sektörüne taşıyoruz. 30 milyon dolar yatırımla, Sabancı Üniversitesi işbirliği ile kurduğumuz Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi inşaatında sona geldik. Türkiye'deki en kapsamlı Üniversite Sanayi İşbirliği Modeli ilk yarı sonunda faaliyete geçecek. Bu merkezde havacılık, otomotiv malzemeleri, medikal ürünler, basınçlı kaplar ve rüzgar türbini sektörlerine yönelik kompozit malzemelerin geliştirilmesini ve üretimini hedefliyoruz. Karbon elyaf kompozitler, metallere göre 10 kat daha hafif ve 3 kat daha dayannıklı bir malzemelerdir" değerlendirmesinde bulundu.

Brisa Genel Müdürü Yiğit Gürçay da Sabancı Topluluğu Sanayi Grubu çatısı altında yer alan Brisa şirketinin 2016'nın ilk çeyreğinde 402 milyon TL'lik net satış elde ettiğini, FAVÖK'ünün 67.8 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

Brisa olarak 2016 yılında ise 120-140 milyon dolar ikinci fabrika yatırımı olmak üzere, toplam 170-190 milyon dolar bir yatırım öngördüklerini dile getiren Gürçay, "Tabii ki Brisa'nın en önemli markalarından biri de Lassa. Lassa markasının artık global bir Türk markası olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Brisa'nın toplam ihracatının yüzde 78'i Lassa markalı ürünlerimiz. İtalya, Almanya, Avusturya, İspanya, İngiltere, İran, Kuzey Afrika, Mısır gibi pek çok ülkede Lassa lastiklerini görmeniz mümkün. Halen 70 ülkede faaliyet gösteren Lassa markamız ile geçtiğimiz yıl dünyanın en itibarlı spor kulüplerinden FC Barcelona ile dört sezonu kapsayan bir sponsorluk anlaşması yaptık. Salon sporlarının isim hakkına sahibiz.. FC Barcelona'nın gücüyle birlikte Lassa markasını çok daha geniş pazarlara ulaştırma hedefimiz var" ifadelerini kullandı.

 Foruma git   Konuya git

Gönderilme zamanı: 11 May 2016, 15:11 

Traktör ve dizel motor üretiminde 40 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye'nin önde gelen üreticileri arasında yer alan Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (TÜMOSAN) ilk çeyrekte karını yüzde 16,1 artırdı
TÜMOSAN, 2016 yılının ilk 3 ayında 10.1 milyon TL net kâr açıkladı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre net kârını yüzde 16.1 oranında artıran TÜMOSAN'ın toplam satışları da 108.6 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.
TÜMOSAN Genel Müdürü Kurtuluş Öğün, 2015 yılından itibaren sağlanan verimlilik ve kalite artışlarının bilançolara olumlu yansımaya devam ettiğini söyledi. Bölgemizdeki olumsuz gelişmelere rağmen yılın ilk çeyreğinde satışlarda yükseliş trendini koruduklarını belirten Öğün, traktöre ilave olarak tarım ekipmanları ve istif makineleri ile ürün çeşitliliğini artırarak yeni pazarlara açıldıklarını sözlerine ekledi.
Öğün bilanço sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerine şöyle devam etti:
"2015 yılında traktör satışlarına ilave olarak balya makinesi ve kepçe ile giriş yaptığımız ekipman pazarında yeni ürünleri de pazarlayarak büyümeye devam ediyoruz. Aynı şekilde istif makineleri alanında forklift satışı ile genişlettiğimiz ürün yelpazemizin gelirlerimize olumlu katkılarını görmeye başladık. İştiraklerimizden olan Tümosan Döküm Fabrikası'nın yıllık döküm kapasitesi de verimlilik
artışı sayesinde iki katına çıkarıldı ve bu kapasite artışı karlılığa da aynı oranda yansımaya devam ediyor. Diğer taraftan tank güç grubu geliştirme projesi ve raylı sistemler pazarına yönelik çalışmalarımıza da planlandığı gibi devam ediyoruz."

 Foruma git   Konuya git

Gönderilme zamanı: 31 May 2016, 14:42 

Otokar, EFES Tatbikatı'nda ALTAY ana muharebe tankını sergiledi - Basın Açıklaması


Kuruluştan konuya ilişkin olarak yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Türkiye'nin en büyük özel sermayeli savunma sanayi şirketi Otokar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 4 Mayıs - 4 Haziran 2016 tarihleri arasında düzenlediği "Efes-16 Birleşik Müşterek Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı" kapsamında kara sistemleri ürünlerini sergiledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir Otokar standını ziyaret etti. Otokar Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Otokar Yönetim Kurulu üyeleri Kudret Önen ve Serdar Görgüç, Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyete başta Altay ana muharebe tankı olmak üzere Otokar ürünleri hakkında bilgi verdiler.

Bu yıl ilk defa dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla yapılan tatbikat devam ederken yapılan Efes-2016 Savunma Sanayii Sergisi'nde Türkiye'nin lider kara sistemleri üreticisi Otokar, Altay ana muharebe tankının yanı sıra yine kendi tasarımı ve üretimi olan zırhlı araç ailesini tanıttı. Sergide Otokar'ın Cobra, Cobra II, Arma 6x6, Arma 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araçları ile Tulpar paletli zırhlı muharebe aracı yer aldı.Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 60 tona kadar uzanan araçlarını ve kule sistemlerini Türkiye'nin yanı sıra 5 kıtada 30'a yakın ülkeye ihraç ediyor. Bugün 30 bine yakın Otokar zırhlı aracı, dünyanın çok farklı noktalarında, zorlu iklim koşulları altında, riskli bölgelerde aktif hizmet veriyor.ALTAY Kalifikasyon Testleri Devam Ediyor

Otokar, 2009 yılında Türkiye'nin ana muharebe tankı ALTAY'ın tasarım, geliştirme ve prototipleme çalışmaları için görevlendirilmişti. "Konsept Tasarım", "Detaylı Tasarım" ve "Prototip Geliştirme ve Kalifikasyon" olmak üzere üç aşamadan oluşan Dönem I olarak adlandırılan bu bölüm Otokar ana yükleniciliğinde yürütülüyor. 500 milyon USD'lik bütçeye sahip projedeki tüm adımmları plana uygun olarak başarıyla devam ettiren Otokar, şu ana kadar beş adet prototip üretti. Şu anda Dönem I'in son aşaması olan "Sistem Kalifikasyon ve Kabul Testleri" Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yapılan testlerle devam ediyor.Projenin sonunda tüm tasarım ve fikri mülkiyet haklarına Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olacağı ALTAY Ana Muharebe Tankı, aynı zamanda Türkiye'nin yurtdışına teknolojik bağımlılığını azaltacak olması açısından da çok önemli bir teknolojik sembol. Günümüzün ve geleceğin tehditlerine karşı Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin istek ve beklentilerine göre tasarlanan ve geliştirilen Altay, bugün 3.nesil üzerinde (3+) bir ana muharebe tankı. 2o18 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi hedeflenen ALTAY ile birlikte Türk Ordusu dünyanın en modern ana muharebe tanklarından birine kavuşacak.Artırılmış beka kabiliyeti, hareket kabiliyeti ve atış gücü ile dikkat çeken ALTAY tankının teknik özellikleriyle şunlar:

-- Dört Kişilik Mürettebat

- Elle Doldurma

- 120mm 55 Kalibre Yivsiz Setsiz Ana Silah

- Lazer Güdümlü Füze Atma Kabiliyeti

- Yeni Nesil Atış Kontrol Sistemi

- Elektrikli Top Kule Takat Sistemi

- Uzaktan Komutalı Silah Sistemi [12.7mm/7.62mm MT/40mm Bombaatar]

- Kule Makineli Tüfeği [7.62mm]

- Nişancı Yardımcı Görüş Sistemi

- Yeni Nesil 1.5oo BG Güç Grubu

- Yardımcı Güç Grubu

- Modüler Kompozit/Reaktif Zırh

- Lazer İkaz Sistemi

- Muharebe Sahası Tanıma Tanıtma Sistemi

- Nükleer ve Kimyasal Tehdit Algılama Sistemi

- Yaşam Destek Sistemi

- Yangın Söndürme ve İnfilak Bastırma Sistemi

- 36o° Durumsal Farkındalık Sistemi

- Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemi

- Şoför Bütünleşik Gösterge Paneli

- Şoför Ön ve Arka Gündüz/Termal Kameralar

- 4m Derin Sulardan Geçiş Kabiliyeti

 Foruma git   Konuya git

Gönderilme zamanı: 31 May 2016, 15:57 

28.3.2016'DA 75.13 kapanış sonrası gelen bedelsiz haberiyle 4. gün yani 1 nisanda 142.71 TL seviyesine çıkarak katlayan hissede kim ne yapmış ona bakmak lazım.

Citibank geçen sürede 82.736 lot takaslarda yükselmiş durumda ve en büyük alıcı konumunda. En büyük satıcı ise Vakıf 60.521 lot satmış. Gün içi işlemler ile takas verilerinde farklılıklar var bu da takipten kaçmak için farklı kurumlardan işlem yapıldığının göstergesidir.

Sonuç itibariyle neredeyse ikiye katlayan bir yükseliş var ve burada Sayın ENDİ'ye katılıyorum, yüksek bedelsiz işlemlerinde beklenti ve gerçekleşenlere baktığımızda büyük karlar geçmişte kalmışa benziyorsa da 75 TL fiyata göre hisse hala iyi bir kar seviyesinde. Neticede 75'lerden 100 üstünde bulunulan bir hisseden bahsediyoruz.

Beklenen yükselişin istenen seviyede olmamasında, tahta yapıcı veya büyüklerin etkisi olabilir. Üstelik yabancılar alımdayken bu iş oluyorsa, yerlilerin satışa geçip beklenenin önüne geçmesi, planların bozulmasına yol açmış gibi de duruyor.

Bu noktada PD/DD oranına bakıp BRISA ile ne durumda olduğuna bakarsak,

BRISA PD/DD ORANI : 4.69
GOODY PD/DD ORANI: 3.03

Neredeyse aynı özsermayeye sahip iki şirketin karşılaştırılmasında BRISA'nın öne çıktığı TEMETTÜ VERİMLİLİĞİ, ÖZSERMAYE VE KARLILIKTA DAHA İYİ OLMASIDIR.

OBJEKTİF BAKTIĞIMIZDA HİSSENİN EDERİNİ BULDUĞUNU SÖYLEBİLİRİZ.

Bugün itibariyle 100.00 ile 111.70 gibi %11.7'lik oldukça geniş marjda hareket edildi. NEDENİ GÜN SONUNDA BELLİ OLUR.

 Foruma git   Konuya git

Gönderilme zamanı: 01 Haz 2016, 10:53 

28.3.2016'DA 75.13 kapanış sonrası gelen bedelsiz haberiyle 4. gün yani 1 nisanda 142.71 TL seviyesine çıkarak katlayan hissede kim ne yapmış ona bakmak lazım.

Citibank geçen sürede 82.736 lot takaslarda yükselmiş durumda ve en büyük alıcı konumunda. En büyük satıcı ise Vakıf 60.521 lot satmış. Gün içi işlemler ile takas verilerinde farklılıklar var bu da takipten kaçmak için farklı kurumlardan işlem yapıldığının göstergesidir.

Sonuç itibariyle neredeyse ikiye katlayan bir yükseliş var ve burada Sayın ENDİ'ye katılıyorum, yüksek bedelsiz işlemlerinde beklenti ve gerçekleşenlere baktığımızda büyük karlar geçmişte kalmışa benziyorsa da 75 TL fiyata göre hisse hala iyi bir kar seviyesinde. Neticede 75'lerden 100 üstünde bulunulan bir hisseden bahsediyoruz.

Beklenen yükselişin istenen seviyede olmamasında, tahta yapıcı veya büyüklerin etkisi olabilir. Üstelik yabancılar alımdayken bu iş oluyorsa, yerlilerin satışa geçip beklenenin önüne geçmesi, planların bozulmasına yol açmış gibi de duruyor.

Bu noktada PD/DD oranına bakıp BRISA ile ne durumda olduğuna bakarsak,

BRISA PD/DD ORANI : 4.69
GOODY PD/DD ORANI: 3.03

Neredeyse aynı özsermayeye sahip iki şirketin karşılaştırılmasında BRISA'nın öne çıktığı TEMETTÜ VERİMLİLİĞİ, ÖZSERMAYE VE KARLILIKTA DAHA İYİ OLMASIDIR.

OBJEKTİF BAKTIĞIMIZDA HİSSENİN EDERİNİ BULDUĞUNU SÖYLEBİLİRİZ.


Bugün itibariyle 100.00 ile 111.70 gibi %11.7'lik oldukça geniş marjda hareket edildi. NEDENİ GÜN SONUNDA BELLİ OLUR.

Bugün 4.53 ile 5.17 arasında çok geniş bir marjda hareket etti. Tahta yavaş yavaş oturacaktır ancak bedelsizler hesaplara geçince bir miktar gerileme de akıldan çıkarılmamalıdır.

 Foruma git   Konuya git

Gönderilme zamanı: 10 Haz 2016, 10:05 

Sayın hocalarim, musait zamanınizda izocm hissesini inceleyebilir misiniz. Hisse son 1 yılın en düşük seviyelerinde. Alim için uygun mudur.

Sayın Ukde92;
Teknik olarak baktığımızda aynen dediğiniz gibi dip seviyelerde bulunuyor. 28.3'de temettü verdikten sonra endeksden daha fazla düşüş sergilemiş durumda. Hisse ve beklentileri hakkında bilgim ve araştırmam yok ancak tekniz olarak sanki bu seviyelerden bir tepki çıkışı hazırlığı izlenimi mevcut.

 Foruma git   Konuya git

Gönderilme zamanı: 03 Haz 2016, 16:49 

Şirketimiz Yönetim Kurulu Tarafından,

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Kısıklı Mahallesi'nde kain Ada No: 2773 ve Parsel No: 2'de kayıtlı bulunan taşınmazdaki hisselerimizin 58.020.870,00 TL+ KDV bedel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na satılmasına,

Söz konusu satış bedelinin iki eşit taksitte ve ilk taksit tutarını tapu sicili nezdinde yapılacak mülkiyet devir tarihinden itibaren 15 takvim günü içerisinde, kalan bakiyeyi ise ilk taksit tarihini takip eden 30 takvim günü içerisinde tahsil edilmesine,


Karar verilmiştir.


Saygılarımızla,

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Sayın furkand;
Yazık etmişler diyeceğim ama bunların bir bildiği vardır, karşılığında sözler ve iyi ilişkilerin geliştirilmesi olabilir. Yada hakikaten çaresizlikten olmuş da olabilir. Neticede caminin karşısına birşey yaptırmamayı kafalarına koymuşlarsa çaresiz boyun bükmüş de olabilirler. Yazık olmuş.

 Foruma git   Konuya git

Gönderilme zamanı: 04 Haz 2016, 19:33 

EGE ENDÜSTRİ Başarı Hikayesi:

ABB robotları Ege bölgesinin önde gelen diferansiyel kovan/dingil üreticisinin sağ kolu

Robotlar rekabette süreklilik sağlıyor.

Ege Endüstri, otomotiv sektörü için 40 yıldan fazla bir süredir diferansiyel kovan/dingil ve dingil bileşenleri tasarlayıp üretiyor. Firma, iki ayrı tesiste 565 çalışanıyla İzmir’de faaliyet gösteriyor.

“Bu deneyim sayesinde ürettiğimiz parçaların kalitesini ve sağlamlığını sürekli iyileştiriyor, diferansiyel kovan/dingillerimizin kullanıldığı ağır kamyonlarda ve otobüslerde ağırlık ve maliyet düşüşü sağlıyor, böylece rekabet gücümüzü koruyoruz.”

Ege Endüstri, kara nakil araçlarına dingil ve süspansiyon sistemi parçaları tasarım ve üretimi için 1974 yılında İzmir'de kurulmuş olup Citroën, Subaru, Infiniti ve Yokohama Tires gibi markaların distribütörlüğünü yapan Bayraktar Grubu’nun altı şirketinden birisidir. Ege Endüstri, halka açık bir şirkettir. Bugün, hisselelerinin % 64‘ ü Bayraktar Grubu’na aittir, %34’ü ise BİST’ de işlem görmektedir.

Gerek araştırma ve geliştirme, gerekse tasarım alanında büyük bir deneyime sahip olduklarını belirten Ege Endüstri’nin Teknik İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Salih Kesen şöyle sürdürüyor sözlerini: “Bu deneyim sayesinde ürettiğimiz parçaların kalitesini ve sağlamlığını sürekli iyileştiriyor, diferansiyel kovan/dingillerimizin kullanıldığı ağır kamyonlarda ve otobüslerde ağırlık ve maliyet düşüşü sağlıyor, böylece rekabet gücümüzü koruyoruz.”

Robotik otomasyon uzun zamandır firmanın organizasyonel stratejisinin bir parçası. Üretim çevrim sürelerini kısaltan robotlar Ege Endüstri’ye verimlilik ve kârlılık getiriyor. Ege Endüstri, Türkiye’de üretim hatlarında robot kullanan ilk şirket ve ABB S2’ler gibi bazı eski modelleri de hâlâ kullanımda tutuyor.

Ege Endüstri robot kullanmaya başladığında endüstriyel robotlar, modüler üretim sistemleri ve teknolojik inovasyon çözümlerinde dünyanın lider tedarikçisi olan ABB Robotik’i tercih etmişti doğal olarak. Bu konuda da şunları ifade ediyor Salih Kesen: “Ege Endüstri pek çok ABB Robotik ürünü kullandı. Bunlar arasında endüstriyel robotlar, elektrikli araçlar, AC tahrik motorları ve transformatörler sayılabilir.”

“ABB ürünlerini tercih etmemizin nedeni, sağlamlıkları ve ABB Robotik’in sağladığı servis desteği. Ayrıca kullanım ve bakım kolaylığı da göz önünde bulundurduğumuz önemli konular.”

“Kaynak robotlarını üretim hatlarımızda çok sık kullanıyoruz çünkü bu araçlar çelik ve çelik alaşımlı ağır ve kalın parçaların rahatça kaynaklanmasına imkan veriyor. Ark kaynağı uygulamalı dingil gövdesi aksamı üretiminde ABB S2 Robotları tercih ettik. IRB1600 ID IRC 5 robotlarını da kullandık ayrıca, çünkü bunlar IRBK 600 pozisyonerle koordineli çalışıyor. Bu modellerin hepsi birden diferansiyel kovan gövdesi için ark kaynağı işleminde bize yardımcı oluyor.”

ABB Robotik tarafından sunulan çözümler, uygun maliyetlerle verimliliği arttırması, israfı ve operatör sakatlanmalarını azaltması bakımından Ege Endüstri’ye yıllardır yarar sağlıyor.

“İsrafı azaltmak suretiyle maliyetleri düşürerek üretime ivme kazandırmak bizim için pazar başarısında esastır. Bu yol bize, yüksek maliyetli ileri teknolojiler kullanan ülkelerle rekabet ederken esneklik kazandırıyor” diye ifade ediyor Kesen.

Ege Endüstri 1974’de üretime başladığında müşteri portföyü birkaç yerel şirketten ibaretti. Bugünse ABD, Meksika, Avrupa, Güney Amerika, Çin, Hindistan ve Avustralya’ya parça ihraç ediyor.

Firma 2009’da, Alman kuruluşu Man Truck & Bus tarafından Trucknology Supplier of the Year Award ödülünü almıştır. 2011 yılında 5746 sayılı kanun kapsamnında Araştırma-Geliştirme Merkezi statüsü elde etmiştir. 2014 yılında, Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) patent kategorisindeki değerlendirmede ikinci oldu. 2015’de ise Daimler Global Anahtar Tedarikçi Ödülü ne layık görüldü.

Salih Kesen, robotik kullanmanın şirketin büyümesinde süreklilik sağlamada temel bir avantaj olduğunu belirtiyor. Ege Endüstri’nin üretimdeki başarısında robotlar böyle önemli bir rol oynadıklarına göre, belli ki robotik teknoloji kuruluşun büyüme sürecindeki esas unsurlardan biri olarak kalacak.

“Robotlar, üretim proseslerimizin verimliliği açısından bizim için vazgeçilmez araçlar haline geldiler. Diyebilirim ki, ileriye dönük planlarımızda daha çok robota yatırım yapmak da yer alacak” diyor Kesen.


Şu sıralar Ege Endüstri, üretim kapasite ve kabiliyetini arttıracak son teknoloji üretim hatlarına yatırım yapıyor ve bu hatlar 2016 Ekim’inde devreye alınmış olacak. Ayrıca firma, robotları daha geniş ölçüde kullanmayı planlıyor; kaynak robotlarının yanısıra malzeme işleme robotları da faaliyete geçecek, böylece robotik uygulamalar üretimin tüm süreçlerine entegre edilmiş olacak. Robotlar hassas ve hızlı kaynaklamada firmaya avantaj sağlamaya devam edecek, el ile çalışmaya kıyasla getirdikleri büyük esneklik sayesinde üretim çevrim sürelerinde dikkate değer bir azalma sağlayacaklar.

Salih Kesen şunların da altını çiziyor: “Kullandığımız robotik teknoloji, işleme ve üretim alanlarında bize pek çok avantaj kazandırıyor. Bu denli rekabetçi bir dünyada robotik teknoloji, ileriye dönük kârlılık için gerçekten de temel bir unsur.”

 Foruma git   Konuya git

Gönderilme zamanı: 04 Haz 2016, 19:36 

Bayraktar Grubu bünyesinde otomotiv yan sanayi sektörünün öncü ve yenilikçi kuruluşu olarak faaliyet gösteren Ege Endüstri,

Taşıt Araçları Yan Sanayi Derneği TAYSAD'ın 2015 Patent Ödülleri kategorisinde 2. oldu.

13.03.16

Ege Endüstri ikinci kez kazandığı bu ödülle sektöre kattığı değeri, tercih edilirliğini ve rekabetçiliğini bir kez daha kanıtlamış oldu. Türkiye otomotiv yan sanayi sektörünün çatı örgütü Taşıt Araçları Yan Sanayi Derneği TAYSAD’ın 2015 patent ödül töreni, 10 Mart 2016 Çarşamba günü derneğin Gebze’deki merkezinde yapıldı.

Çok sayıda sektör temsilcisinin ve TAYSAD yöneticilerinin katıldığı törende, TAYSAD 2015 Patent Ödülleri’nde ikincilik ödülünü Ege Endüstri kazandı. Ege Endüstri Genel Müdürü Ayhan Özel ödülü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın elinden aldı.

1978 yılından bu yana Türk otomotiv yan sanayinin tek ve en yetkin temsilcisi olarak bugün 343 üye ile faaliyet gösteren, Avrupa Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği CLEPA’nın üyesi olan TAYSAD’ın Patent Ödülleri, firmaların ilgili yıl içerisindeki tescil edilen patent sayılarına göre veriliyor.
Başarılı AR-GE projeleri sonucunda elde edilmiş Ege Endüstri’ye ait tesciller sadece Türkiye değil ABD ve Hindistan gibi firmanın iş yaptığı diğer ülkelerde de yürütülüyor. Ege Endüstri; patentlerin yanı sıra ürettiği bilgi ve teknolojiyi, lisans verme, test hizmetleri yolu ile İsveç, Finlandiya, Hindistan ve İran gibi ülkelere satıyor.

1974 yılında kurulan ve iki ayrı üretim tesisiyle İzmir’de faaliyet gösteren Ege Endüstri, otomotiv sektörü için dingil ve dingil parçaları (diferansiyel kovanları, komple arka dingiller, ilave dingiller ve treyler dingilleri, kendinden yönlendirilebilir ilave dingil, ön dingiller ve diğer dingil komponentleri) geliştirerek üretiyor.

 Foruma git   Konuya git

Gönderilme zamanı: 06 Haz 2016, 13:48 

kayra_6 yazdı:
Sayın Analizci PARSN maliyet kaçla yerine kondu acaba, merak ettim.


9.32-37 arasında yerine kondu, maliyet 9.35 diyebiliriz.

 Foruma git   Konuya git

Gönderilme zamanı: 01 Tem 2016, 11:31 

BRISA VE GOODY bölünme sonrası teknik ve temel ANALİZ KARŞILAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELERİ :

Neden Brisa ve Goody Karşılaştırması yapıyoruz, ikisi de birebir aynı sektör ve birebir bölünme beklentisi ve sonrasını yaşamaktadır.

BRISA ÖZELİNDE BAKALIM
1. 12.7.20122 40 kat sermaye artışı gerçekleştirdi yani kendisiyle beraber dolaşımdaki hisse adedi 41 kat arttı.
2. Bölünme öncesi % 895 Temettü rakamına ulaştı, bölündükten sonra 2013'de %23 ve sırasıyla %39, %49.50 ve bu yıl %51.40 temettü verdi.
3. Bölünme açıklanması öncesi günde 2.74 en düşük 2.82 kapanış
4. Bölünme beklentisiyle en yüksek 9.03 11.6.2012 'de gördü
5. Bölünmeye 6.52 rakamıyla girdi ve 01.10.2012'ye kadar yani 3'aya yakın düşüş trendi devam etti ve 3.29 Dip yaparak düşüşünü sonlandırdı.
6. 01.10.2012 3.29'dan 5.30 seviyesine kadar yükselmişse de 2013 son haftasında 3.59' dip yaptı.
7. 2013 sonundan itibaren 3.59 dip seviyesinden yükseliş trendine girerek 19.01.2015'de 10.32 seviyesine kadar yükseldi.
8. 2015 ocak ayında 10.32 seviyesinden bu yana da düşüş trendine girerek 6.50 seviyesine kadar indi. Şu an da 7.13 seviyelerinde.
4. sayfa (Toplam 307 sayfa) [ 4595 uygun sonuçtan fazlası bulundu ]


Tüm zamanlar UTC + 1 saat [ GITZ ]


Geçiş yap:  
cron
iletisim@hissetuyolari.com

YASAL UYARI : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.