Hisse senedi Yorumları, Endeks, Forex,Varant, imkb canlı, canlı borsa, Borsa gündem, hisse önerileri, hisse analiz

Zaman: 28 Tem 2021, 06:49


Tüm zamanlar UTC + 1 saat [ GITZ ]

Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 10 mesaj ] 
Yazar Mesaj
Gönderilme zamanı: 04 May 2011, 19:59 
Çevrimdışı
gencyönetici

Kayıt: 02 May 2011, 20:14
Mesajlar: 347
Ettiği teşekkür: 0
Aldığı teşekkür: 1
MRDIN - Mardin Çimento Hisse Senedi Yorumları

_________________
GENC_YÖNETİCİ


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 09 Kas 2014, 18:49 
Çevrimdışı

Kayıt: 11 Tem 2012, 09:15
Mesajlar: 1157
Ettiği teşekkür: 159
Aldığı teşekkür: 1213
MRDIN : Mardin Çimento

2014 YILI 3. ÇEYREK mali tabloları: Irak’a ihracatın durması satışları vurdu. Şirket 13 milyon TL net kar açıkladı. Bir önceki yıl aynı çeyreğe
göre, üçüncü çeyrekte şirketin yurtiçi satışları %12 artarken yurtdışı satışlar %76 geriledi. Aynı dönemde şirketin toplam hasılatı
%15 düşerken, yurtdışı satışların ağırlığı %32’den %9’a geriledi. Irak’ta süregelen karışıklıklar nedeniyle Mardin’in yurtdışı
satışlarında iyileşme beklemiyoruz. 2013 yılı itibariyle şirketin Irak satışları tüm satışların %30’una denk geliyordu.

Brüt: 0.4574 Net: 0.3888 TL - 08.12.2014'de Temettü ödemesi bulunmaktadır.

07.11.2014 Kapanış Fiyatı: 4.92

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR ****
*** BURADA YAZANLARA VEYA YORUMLARA GÖRE HAREKET EDERSENİZ TÜM PARANIZI KAYBEDEBİLİRSİNİZ ***
*** HABER, BİLGİ VE YORUMLARI KENDİ AKIL SÜZGECİNİZDEN GEÇİREREK SON KARARI KENDİNİZ VERİNİZ ***


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 07 Oca 2020, 14:10 
Çevrimdışı
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 1373
Ettiği teşekkür: 490
Aldığı teşekkür: 8280
Yönetim Kurulumuzun 30.12.2019 tarihinde yapılan toplantısında, Yönetim Kurulumuz tarafından;

1. Şirketimiz ve Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile işbu Yönetim Kurulu Kararı'nın konusunu oluşturan işleme taraf her şirketin de 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn.) tabi şirketler olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de (Borsa) halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPKn'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve SPK'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin Şirketimiz tarafından tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine,

2. Birleşme işleminde ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda, hem devralan sıfatıyla Şirketimizin ve hem de devrolunan sıfatıyla Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 'nin SPK'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş 30/09/2019 tarihli finansal tablolarının ve dipnotlarının esas alınmasına,

3. Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 'nin, ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birleşilmesi işleminde; birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek Şirketimiz paylarından Şirketimize devrolacak Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde, tüm şirketlerin de SPK'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, söz konusu hesaplamalarda SPK'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23-2)'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına; söz konusu birleşme işlemi kapsamında hazırlanan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Duyuru Metni ile sair belgelerde de söz konusu Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,

4. Birleşme işleminde; Şirketimizin SPKn.'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn.'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını söz konusu birleşme işleminin ilk defa kamuya açıklandığı 13.12.2019 (Borsa İstanbul kapanışını müteakip) tarihi, bu tarih hariç olmak üzere, esas alınarak belirlenecek ayrılma hakkı kullanım bedeli üzerinden Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususu başta olmak üzere, gerekli görülen tüm hususlarda KAP'da kamuyu aydınlatmaya yönelik her türlü bilgilendirmenin yapılmasına,

5. Yukarıda 4'üncü maddede belirtilen ayrılma hakkının kullanılmasında; SPKn.'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dâhilinde, Şirketimizin her her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari değerde olan toplam 109.524.000 -TL (yüzdokuz milyon beşyüz yirmidörtbin Türk Lirası) sermayeye tekabül eden itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işlemine ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ilk defa kamuya açıklandığı 13.12.2019 tarihinden, bu tarih hariç olmak üzere, önceki otuz günlük dönem içinde (13.11.2019-12.12.2019 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. payları (MRDIN) için AYRILMA HAKKI FİYATI 5,4464 TL olarak belirlenmesine;

6. Yukarıdaki maddelerde sayılan ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrasına, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, EPDK ve Rekabet Kurumu'na yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kanuni işlemlerin yapılmasına,

7. Birleşme işlemi sonucunda Şirket sermayesinin artacağı ve mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanının aşılabileceği öngörüldüğünden; birleşme işlemleri ile ilgili yapılacak başvurular ile eşzamanlı olarak Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları olarak güncellenmesi amacıyla gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvuruların yapılmasına, belirtilen izin ve onayların alınmasını müteakip kayıtlı sermaye tavan ve süre değişkliği ile ilgili Esas Sözleşme değişikliğinin birleşme işlemleri ile ilgili yapılacak genel kurul toplantısında birleşme işlemleri ile ilgili Esas Sözleşmede yapılacak değişiklikleri içeren tadil tasarısı ile birlikte genel kurulun onayına sunulmasına,

8. Birleşme işleminin onaylanacağı genel kurulda, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Ünvan" başlıklı 3'ncü maddesinin, "Şirket'in Merkezi" başlıklı 5'inci ve "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izni alınması kaydıyla ve onaylanan şekliyle, Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanacak olan tadil tasarısının genel kurulun onayına sunulmasına,

9. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, müracaatların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun biçimde sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası hususlarında Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 07 Oca 2020, 14:12 
Çevrimdışı
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 1373
Ettiği teşekkür: 490
Aldığı teşekkür: 8280
Oyak Çimento Grubu Birleşmesi- Senaryolar analizi (Vakıf Yatırım)


Halka açık Oyak Grubu'na ait çimento şirketleri olan Bolu Çimento (BOLUC), Adana Çimento (ADANA, ADBGR, ADNAC), Aslan Çimento (ASLAN), Mardin Çimento (MRDIN) ve Ünye Çimento'nun (UNYEC), SPK, TTK ve Kurumlar Vergisi Kanunları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde 30 Aralık 2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Mardin Çimento bünyesinde birleşme kararı alındığı açıklandı.
Son yapılan açıklama ardından; 18 Aralık 2019 tarihinde yayınladığımız Oyak Çimento Grubu Birleşmesi- Senaryolar raporumuzu oluşan yeni duruma göre güncelliyoruz. Bununla birlikte çalışmanın amacı; herhangi bir yatırım tavsiyesi vermekten ziyade birleşme sonrası ulaşılacak şirketin büyüklüğü, devrolunacak BOLUC, UNYEC, ASLAN, ADANA, ADBGR ve ADNAC hissedarlarına verilecek MRDIN paylarının birleşme ve değiştirme oranlarının öngörülmesi amacını taşımaktadır.
Raporda bahsi geçen yöntemlerle birleşme sonrası referans fiyat belirlenmesi durumunda; Mardin Çimento için birleşme sonrası referans fiyat olarak 6,72 TL (%17 yükseliş potansiyeli), Aslan Çimento için 13,90 TL (%68 düşüş potansiyeli), Bolu Çimento için 10,77 TL (%125 yükseliş potansiyeli), Ünye Çimento için 8,93 TL (%67 yükseliş potansiyeli), ADANA için 14,01 TL (%53 yükseliş potansiyeli), ADBGR için 10,20 TL (%64 yükseliş potansiyeli) ve ADNAC için 2,39 TL (%4 yükseliş potansiyeli) hesaplamaktayız.
Dolayısıyla birleşme sırasında BOLUC, UNYEC, ADBGR ve ADANA hisselerinde sırasıyla en yüksek potansiyel görünürken, birleşme sonrası yaratılacak sinerji ile ulaşılacak büyüklük sonucunda Mardin Çimento'nun sektörün en güçlü şirketlerinden olacağını öngörüyoruz ve bu durumun uzun dönemde ayrıca fiyatlanacağını düşünüyoruz.


Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 07 Oca 2020, 14:20 
Çevrimdışı
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 1373
Ettiği teşekkür: 490
Aldığı teşekkür: 8280
OYAK ÇİMENTO GRUBU BİRLEŞMEDE DEĞİŞİM ORANLARI

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. Borsa da İşlem Gören
ASLAN ÇİMENTO A.Ş. Borsa da İşlem Gören 7,3971
BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,9136
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa da İşlem Gören 1,0049

Ek Açıklamalar
Adana Sanayii Türk A.Ş. A Grubu hisseleri için pay değişim oranı 1,9383, Adana Sanayii Türk A.Ş. B Grubu 1,3793, Adana Sanayii Türk A.Ş. C Grubu 0,3323'tür.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işleminde; birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırım tutarı ile sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek Şirketimiz paylarından Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, adil ve makul olarak tespitinde esas alınacak Uzman Kuruluş Raporu imzalanmış olup özeti ekte sunulmaktadır.Yönetim Kurulumuzun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") izni ve Genel Kurul'un onayına tabi olmak üzere, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine ve ilgili işlemlere ilişkin 30.12.2019 tarih ve 18 sayılı kararı çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 145 ve 147'nci maddeleri uyarınca hazırlanan ve Uzman Kuruluş Raporunda öngörülen tespitleri esas alan Birleşme Raporu ve Birleşme Sözleşmesi imzalanmış olup ekte bilgilerinize sunulmuştur.Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin olarak, ekteki imzalı Duyuru Metni Taslağı ve II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca gerekli diğer bilgi ve belgeler ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.


Eklentiler:
OYAK ÇİMENTO DEĞİŞİM ORANLARI.PNG
OYAK ÇİMENTO DEĞİŞİM ORANLARI.PNG [ 25.13 KiB | 885 kere görüntülendi ]

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.
Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 07 Oca 2020, 14:52 
Çevrimdışı
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 1373
Ettiği teşekkür: 490
Aldığı teşekkür: 8280
MRDIN ÇİMENTO GÜNLÜK GRAFİK GÖRÜNÜM :

Ekteki Günlük grafikte göründüğü üzere, günlük bazda hissede 5.446 TL ayrılma hakkı olmasına rağmen, İŞ YATIRIM'dan gelen satış baskısı ile hissenin desteği olan 5.28 seviyesinin hemen üzerinde 5.30 TL'lerde destek bulduğu, buradan gelen alımlarla 5.35 üzerinde DESTEK BÖLGESİ oluşturmaya çalıştığı görülmektedir.

Şirketten gelecek Genel Kurul tarihi açıklamasıyla 5.446 TL fiyatının devreye gireceği hatta 5.446 TL'nin de üzerine çıkması durumunda ayrılma hakkının da anlamını yitireceği varsayılabilir


Eklentiler:
Mrdin Günlük Grafik.PNG
Mrdin Günlük Grafik.PNG [ 59.84 KiB | 882 kere görüntülendi ]

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.
Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 20 Şub 2020, 21:10 
Çevrimdışı

Kayıt: 11 Tem 2012, 09:15
Mesajlar: 1157
Ettiği teşekkür: 159
Aldığı teşekkür: 1213
Birlesme haberi geldi. Hayirli olsun


Eklentiler:
E3272C29-0CB0-42EE-966A-B2DB6EB2D848.jpeg
E3272C29-0CB0-42EE-966A-B2DB6EB2D848.jpeg [ 266.97 KiB | 689 kere görüntülendi ]

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR ****
*** BURADA YAZANLARA VEYA YORUMLARA GÖRE HAREKET EDERSENİZ TÜM PARANIZI KAYBEDEBİLİRSİNİZ ***
*** HABER, BİLGİ VE YORUMLARI KENDİ AKIL SÜZGECİNİZDEN GEÇİREREK SON KARARI KENDİNİZ VERİNİZ ***
Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 24 Şub 2020, 20:44 
Çevrimdışı

Kayıt: 11 Tem 2012, 09:15
Mesajlar: 1157
Ettiği teşekkür: 159
Aldığı teşekkür: 1213
Mardin son fiyat 5.30.
Güvenlik liman olarak 5.433 TL AYRILMA HAKKI ile MRDİN' göze carpiyor. Bİlgi ve ytd


Eklentiler:
66A5939C-CC54-4835-959F-373265D95462.png
66A5939C-CC54-4835-959F-373265D95462.png [ 2.01 MiB | 666 kere görüntülendi ]

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR ****
*** BURADA YAZANLARA VEYA YORUMLARA GÖRE HAREKET EDERSENİZ TÜM PARANIZI KAYBEDEBİLİRSİNİZ ***
*** HABER, BİLGİ VE YORUMLARI KENDİ AKIL SÜZGECİNİZDEN GEÇİREREK SON KARARI KENDİNİZ VERİNİZ ***
Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 18 Mar 2020, 08:57 
Çevrimdışı

Kayıt: 11 Tem 2012, 09:15
Mesajlar: 1157
Ettiği teşekkür: 159
Aldığı teşekkür: 1213
Tahmini ayrilma haklari. Ytd


Eklentiler:
06B768D9-F70C-4115-A498-0F791F1C21DF.png
06B768D9-F70C-4115-A498-0F791F1C21DF.png [ 1.56 MiB | 620 kere görüntülendi ]

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR ****
*** BURADA YAZANLARA VEYA YORUMLARA GÖRE HAREKET EDERSENİZ TÜM PARANIZI KAYBEDEBİLİRSİNİZ ***
*** HABER, BİLGİ VE YORUMLARI KENDİ AKIL SÜZGECİNİZDEN GEÇİREREK SON KARARI KENDİNİZ VERİNİZ ***
Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 13 Nis 2020, 13:44 
Çevrimdışı

Kayıt: 11 Tem 2012, 09:15
Mesajlar: 1157
Ettiği teşekkür: 159
Aldığı teşekkür: 1213
.


Eklentiler:
42735CDF-9EB1-4922-A4FB-47ADCD0C7923.png
42735CDF-9EB1-4922-A4FB-47ADCD0C7923.png [ 516.93 KiB | 566 kere görüntülendi ]

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR ****
*** BURADA YAZANLARA VEYA YORUMLARA GÖRE HAREKET EDERSENİZ TÜM PARANIZI KAYBEDEBİLİRSİNİZ ***
*** HABER, BİLGİ VE YORUMLARI KENDİ AKIL SÜZGECİNİZDEN GEÇİREREK SON KARARI KENDİNİZ VERİNİZ ***
Başa Dön
 Profil  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 10 mesaj ] 


Tüm zamanlar UTC + 1 saat [ GITZ ]


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 20 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz

Geçiş yap:  
cron
iletisim@hissetuyolari.com

YASAL UYARI : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.